Som bestyrelsesformand vil jeg gøre en forskel

Direktionens sparringspartner før, under og mellem møderne

 • Vækst i top & bundlinje

  Vækst i top & bundlinje

  Det er afgørende for mig, at virksomheden uanset sin situation udnytter sine muligheder. Om den står med ryggen mod muren eller er i god vækst, så er der altid områder, som kan forbedres. Der skal fokus på både toplinien og bundlinjen.

 • Fokuseret udvikling

  Fokuseret udvikling

  Som ejer og direktion er der konstant mange muligheder, som kan være interessante. Ved at have en klar strategi for den fremtidige retning er det nemmere både at vælge til og vælge fra. Ved at være fokuseret bruges virksomhedens ressourcer bedst muligt!

 • Motiveret personale

  Motiveret personale

  Ingen virksomhed kan klare sig uden et engageret og motiveret personale. Det gælder både om at ansætte de rigtige, men det gælder i lige så høj grad om at udvikle den eksisterende personalegruppe, således at den får tilstrækkeligt ansvar og frihed i forhold til situationen og erfaringen.

CASE

KLS Grafisk Hus er Danmarks Grønneste Trykkeri

Siden 2007 har jeg været bestyrelsesformand for KLS Grafisk Hus på Avedøre Holme lidt uden for København. Og i den periode er virksomheden gået fra at være et traditionelt trykkeri til at være en klimabevidst virksomhed med stort fokus på miljøet. I 2008 vandt selskabet så Climate Cup Strategiprisen 2008 for virksomheder under 500 medarbejdere. Gennem udrulningen af strategien satte virksomheden en række nye standarder, da KLS Grafisk Hus blev Danmarks første CO2 neutrale trykkeri. Virksomheden har holdt et utal af indlæg & fordrag, hvilket er blevet præsenteret i mere end 75 avisartikler, besøg af klimaministre og europa politikere.

Opstiller til repræsentantskab i energiselskabet NRGi

I foråret 2015 skal der vælges nye personer til repræsentantskabet i det østjyske energiselskab NRGi. Jan Tanderup ønsker at bruge sine kompetencer til at sikre, at NRGi forbliver veldrevet med fokus på sine kerneopgaver.

Her er min valgfilm, som fortæller hvad jeg gerne vil arbejde for i NRGi’s repræsentantskab.

Forskellige former for bestyrelsesformand

Afhænger af dit behov og temperament

Bestyrelse light

Dækker det mest nødvendige bestyrelsesarbejde

 • For virksomheden som vil bruge færrest mulig ressourcer på bestyrelsen, men stadig kan opfylde de lovgivningsmæssige forpligtelser
 • Op til 4 bestyrelsesmøder/år
 • Direktionen udarbejder & fremlægger strategi på et bestyrelsesmøde
 • Besøg i virksomheden mellem møderne efter aftale
 • Administration omkring bestyrelsesmøderne, inkl. udsendelse af indkaldelse og udarbejdelse af referat

Bestyrelse standard

Den gængse løsning for bestyrelsen

 • Du får en bestyrelse, som arbejder målrettet med udvikling af virksomheden. Medlemmerne tager aktivt del i det strategiske arbejde samt andre relevante områder
 • 4-6 bestyrelsesmøder/år
 • Facilitering & inspiration på 2 dages strategiseance, hvor den strategiske situation undersøges og retningen gøres operationel
 • 1-2 faste besøg i virksomheden mellem møderne
 • Administration omkring bestyrelsesmøderne, inkl. udsendelse af indkaldelse og udarbejdelse af referat
badge_bestvalue

Bestyrelse premium

Bestyrelsen som udvidet sparringspartner

 • Du får en bestyrelse som løbende følger op og er en aktiv sparringspartner for direktionen mellem møderne
 • Min. 4-6 bestyrelsesmøder/år
 • Facilitering & inspiration på 2 dages strategiseance. Den strategiske situation udfordres, retningen fastlægges og planerne gøres operationelle
 • 5-6 faste besøg i virksomheden mellem møderne
 • Administration omkring bestyrelsesmøderne, inkl. udsendelse af indkaldelse og udarbejdelse af referat

Min erfaring & kompetencer

ERHVERVSERFARING
2014-: Stifter & partner i SIGNAfilm (LINK)
2011-: Censor ved Erhvervsøkonomiske Uddannelser (LINK)
2008-: Partner i bestyrelsesnetværket ASNET Board (LINK)
2007-: Stifter & partner i New Way Consulting (LINK)

Tidligere
2012-2013: Business development i JS World Media A/S (LINK)
2011-2013: Partner i European Institute for Leadership Fitness
2005-2006: Medstifter & konsulent i imageXpress
1993-2006: Medstifter & CEO for Delta Grafisk AS
1988-1993: Medstifter & CEO for Delta Marketing AS

——————————————————————————

BESTYRELSESERFARING
2007-: Bestyrelsesformand for KLS Grafisk Hus i Hvidovre (LINK)

Tidligere
2010-2013: Bestyrelsesformand i Horisont Gruppen (Besøg sitet)
2009-2013: Bestyrelsesformand i Jydsk Kloak Service (Besøg sitet)
2011: Bestyrelsesformand i 2B Pack AS / UAB 2B Pack (Besøg sitet)
2009-2010: Bestyrelsesformand i All Creative (Besøg sitet)
2007: Bestyrelsesformand i GRC Graphic House AS (Besøg sitet)
1993-2006: Bestyrelsesmedlem i Delta Grafisk AS

Baggrund & ønsker

UDDANNELSER

2014-2015: Bestyrelsesuddannelse fra Aarhus Universitet
2006-2009: Executive MBA fra Henley Business School i London
1988-1991: Cand.merc. Finansiering fra Handelshøjskolen i Aarhus
1985-1988: HA fra Handelshøjskolen i Aarhus
1982-1985: Mat.student fra Skanderborg Amtsgymnasium

—————————————————————————————

Ønske til bestyrelsesarbejde

Jeg vil gerne arbejde i ejerledede bestyrelser i små og mellemstore virksomheder, hvor jeg kan bistå med opbygning eller udvikling af forretningsmodellen. Min spidskompetence er forretningsudvikling, hvor jeg kan se forretningsmuligheder, der kan udnyttes. Jeg kan bistå med min viden om at strukturere virksomheden, således at den kan skabe og håndtere vækst.

—————————————————————————————

Kontakt mig for uforpligtende møde

Er du interesseret i at høre mere om, hvad jeg kan tilbyde din virksomhed, så kontakt mig for afholdelse af et uforpligtende møde.

Tlf. 86 12 47 00